POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

OBECNÁ USTANOVENÍ

Správce osobních údajů shromážděných prostřednictvím internetového obchodu Enbio Technology je společnost s ručením omezeným se sídlem v ul. Školní 24, 81 až 198 Suchy Dwor vstoupil Okresním soudem v Gdaňsku Północ v Gdaňsku v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod KRS číslo 0000214555, NIP: 9580982035, REGON: 191317763 – dále jen „správce“, což je také Poskytovatel služeb (prodávající) Online Store.
Enbio online obchod nebude automaticky shromažďovat veškeré informace, zejména osobních údajů, s výjimkou informací obsažených v cookies (viz. Bod III. Zásady ochrany osobních údajů).
Osobní údaje o kupujícím a prodávajícím (dále jen kupujícím či uživatelem) jsou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997. (OJ 1997 No 133, poz. 883 ve znění pozdějších předpisů.) A zákon o poskytování služeb prostřednictvím od 18. července 2002 (věstník zákonů 2002 č. 144, bod 1204, v platném znění).
Administrátor je zvláštní opatrnosti chránit zájmy subjektu údajů, a zejména zajistit, aby byly údaje shromážděné něj jsou zpracovávány v souladu se zákonem; shromážděné pro určené, legitimní účely a nepodléhající dalšímu zpracování neslučitelné s těmito účely; relevantní a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovány a uloženy ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší než je nezbytné pro dosažení účelu zpracování. Administrátor také umístí soubory cookie do zařízení uživatele a získá přístup k nim.
Všechna slova, fráze a zkratky vyskytující se na této webové stránky a začínající velkým písmenem (např. XSprzedawca, e-shop, kupující) musí být vykládány v souladu s jejich definují nařízení jsou k dispozici na stránkách online Obchod.
ÚČEL A OBLAST PŮSOBNOSTI SNÍŽENÍ ÚDAJŮ A PŘIJÍMAJÍCÍCH ÚDAJŮ

Pokaždé, když účel, rozsah a příjemce dat zpracovávaných administrátorem vyplývá z akcí, které kupující provedl v internetovém obchodě.
Možné cíle shromažďování osobních údajů kupujících od správce:
a / uzavření a provádění smlouvy o prodeji;

b / přímý marketing vlastních produktů správce.

Možní příjemci osobních údajů Kupující v online obchodě:
a / Ve vztahu ke kupujícímu, který využívá internetový obchod s metodou doručení kurýrem, správce poskytuje osobní údaje shromážděné kupujícího vybraného datového nosiče nebo zprostředkovatel spuštění balíčku jménem správce.

b / Ve vztahu ke kupujícímu, který využívá internetový obchod s elektronickou platební metody nebo správce kreditní karta poskytuje shromažďují osobní údaje kupujícího, pod podmínkou zvoleného operátora do výše platby v internetovém obchodě.

Správce může zpracovávat následující osobní údaje od Kupujících prostřednictvím Online obchodu: jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, stát), adresa trvalého bydliště / Obchod / usazování (pokud se liší od dodací adresu). V případě odběratelů, kteří nejsou správci spotřebitelé mohou také zpracovávat číslo název společnosti a daňové identifikační (TIN) klienta.
Poskytnutí osobních údajů uvedených výše může být nezbytné pro uzavření a implementaci Prodejní smlouvy v elektronickém obchodě. Pokaždé, když je rozsah údajů požadovaných pro uzavření smlouvy uveden dříve na webové stránce internetového obchodu a v Pravidlech online obchodu.

ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ DAT

Předávání osobních údajů ze strany kupujícího je dobrovolné, ale neschopnost vydat na internetový obchod a internetový obchod řádu osobních údajů nezbytných pro uzavření a realizaci výsledků kupní smlouvy na neschopnost uzavřít dohodu.
Podkladem pro zpracování osobních údajů o kupujícím je potřeba k provedení dohody, která je smluvní stranou, nebo na jeho žádost přijmout opatření dříve, než se dospělo k závěru, stejně jako splnění legitimních cílů sledovaných správcem. V případě zpracování dat za účelem přímého základě marketingových produktů pro správu pro takové zpracování předchozí výslovný souhlas kupujícího.
Pravidla řízení přístupu k vašim datům a obsahu ZLEPŠENÍ

Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům a opravit je.
Každý člověk má právo kontrolovat zpracování údajů týkajících se jeho nebo její obsažená v sadě dat správce, a zejména právo požádat o doplnění, aktualizaci nebo opravit osobní data, dočasné nebo trvalé zastavení jejich zpracování nebo likvidaci, pokud jsou neúplné, zastaralé, nesprávné či shromážděné v rozporu se zákonem nebo již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.
V případě souhlasu kupujícího na zpracování údajů pro účely přímého marketingu svých vlastních výrobků souhlasu správce může být kdykoli odvolán.
Pokud správce hodlá zpracovávat nebo zpracovává údaje o kupujícím přímého marketingu vlastního správce produktů, osoba má subjekt údajů nárok také na a) podat písemnou a odůvodněnou žádost, aby ukončit zpracování dat, protože jeho zvláštní situaci, nebo b) námitky zpracování jejich údajů.
Za účelem výkonu práv uvedených výše, mohou se obrátit na správce zasláním příslušných zpráv prostřednictvím e-mailu správce v bodě I. 2 této ochrany osobních údajů.

COOKIES A ÚDAJE O VÝKONU

Cookies (tzv. „Cookies“) jsou počítačová data, zejména textových souborů, které jsou uloženy v sklep.enbiogroup.pl terminálu a jsou určené k použití webové stránky sklep.enbiogroup.pl. Soubory cookie obvykle obsahují název webu, ze kterého pocházejí, dobu ukládání na koncovém zařízení a jedinečné číslo. Podrobné informace o cookies a historii jejich tvorby naleznete mimo jiné na adrese: http://en.wikipedia.org/wiki/City.
Jako součást sklep.enbiogroup.pl se používají cookies “session”. Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele, dokud se odhlásí, opustí web nebo vypne software (webový prohlížeč). Správce může zpracovávat data obsažená v souborech cookie, když uživatelé používají internetový obchod pro následující účely:
a / identifikovat kupujícího při přihlášení do online obchodu a zveřejnit, že jsou přihlášeni;

b / memorování produktů přidaných do košíku za účelem zadání objednávky;

c / zapamatování dat z dokončených objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do internetového obchodu;

d / přizpůsobení obsahu webových stránek internetového obchodu jednotlivým preferencím kupujících (např. pokud jde o barvy, velikost písma, rozvržení stránky) a optimalizaci používání webových stránek internetového obchodu;

e / vedení anonymních statistik, které ukazují, jak používat webové stránky internetového obchodu.

V rámci sklep.enbiogroup.pl používáme tyto typy cookies: „základní“ cookies, které umožňují využívání služeb dostupných v rámci sklep.enbiogroup.pl, například soubory cookie ověřování používané pro služby, které vyžadují ověření v sklep.enbiogroup.pl. , Cookies “Reklama”, které uživatelům umožňují poskytovat reklamní obsah přizpůsobený jejich požadavkům a zájmům.
V mnoha případech umožňuje software, který se používá pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč), aby soubory cookie byly ve výchozím nastavení uloženy v zařízení uživatele. Uživatelé mohou kdykoli změnit nastavení souborů cookie. Tato nastavení lze měnit zejména tak, že zablokujete automatické zacházení s cookies v nastavení webového prohlížeče nebo informujete o každém jejich odesílání v zařízení uživatele.
Informace o tom, jak změnit nastavení souborů cookie v nejoblíbenějších webových prohlížečích, najdete v části V 6-7 těchto zásad ochrany osobních údajů. Správce informuje, že omezení nebo vyloučení používání souborů cookie a dalších podobných technologií může ovlivnit některé funkce dostupné na webu sklep.enbiogroup.pl.
Metoda změny nastavení cookie se může lišit v závislosti na webovém prohlížeči používaném uživatelem. Informace o souborech cookie naleznete na kartě “Nápověda” v každém webovém prohlížeči a na webové stránce www.wszystkoociasteczkach.pl.
Komplexní informace jsou k dispozici v nastavení softwaru (webový prohlížeč). Podrobnosti pro uživatele, kteří používají jednotlivé webové prohlížeče, včetně:
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/kb/196955/en)
Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/cs/products/firefox/cookies)
Chrome (https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&answer=95647)
Opera (https://help.opera.com/Linux/9.22/en/cookies.html).

Nastavení internetového prohlížeče týkající se cookies, jsou relevantní pro souhlas k používání cookies prostřednictvím on-line obchod – takový souhlas může být vyjádřena také prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Pokud takový souhlas neexistuje, musí být nastavení prohlížeče v poli cookies odpovídajícím způsobem změněno.
Správce bere na vědomí, že poskytovatelé služeb mohou mít své zásady ochrany soukromí a zásady týkající se souborů cookie. Doporučujeme, abyste se s nimi seznámili. Administrátor také zpracovává anonymních dat o výkonu související s používáním internetového obchodu (tzv Protokoly. – IP adresy, domény) pro generování statistik pomáhat při správě internetovém obchodě. Tyto údaje jsou agregované a anonymní, tj. Neobsahují funkce, které identifikují návštěvníky internetového obchodu. Záznamy nejsou sděleny třetím osobám.
Uživatel si může objednat newsletter.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Online obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Administrátor doporučuje, aby po přechodu na jiné webové stránky si přečtěte zásady ochrany osobních údajů zde vytvořené. Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze tohoto online obchodu.
Správce používá technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů zpracovaných vhodné vzhledem k rizikům a kategorii dat, která jsou chráněna, a zejména chrání data před jejich neoprávněným vyzrazením, převzetí neoprávněnou osobou, zpracování v rozporu s platnými zákony a změny, ztrátu, poškození nebo zničení.
Správce vhodně stanoví následující technická opatření k zabránění získání a změně osobních údajů zasílaných neoprávněnými osobami elektronicky:
a / zajištění datového souboru před neoprávněným přístupem.

b / přístup k účtu pouze po zadání individuálního přihlašovacího jména a hesla.

OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE V POUŽITÍ

KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY NA VZDÁLENOST A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝMI PROSTŘEDKAMI

Tyto Všeobecné obchodní podmínky specifikují pravidla pro nákupy od prodávajícího prostřednictvím elektronického obchodu a také jako elektronický obchod. Přečtěte si prosím následující všeobecné obchodní podmínky elektronického obchodu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují a vztahují se pouze na podnikatele. Netýkají se spotřebitelů.

Spotřebitelé jsou požádáni, aby přečetli a přijali obchodní pravidla.

Maloobchodní produkty přes internet a internetová adresa sklep.enbiogroup.pl provedených podle Enbio technologická společnost s ručením omezeným se sídlem v Suchy Dwór ul. Školní 24, 81 až 198 Suchy Dwor, společnost zapsána do rejstříku Národního soudního registru, VIII oddělení Národního soudu rejstříku u Obvodního soudu Gdańsk – severní v Gdaňsku, pod číslem 0000214555, které mají daňové identifikační číslo: 958 098 20 35, kód: 191317763, nazvaný dále v závislosti na kontextu “Prodejce” nebo “Poskytovatele služeb”

Kontakt s poskytovatelem služeb lze získat: pomocí e-mailové adresy: info@enbiogroup.eu

Tyto Všeobecné obchodní podmínky lze zdarma stáhnout ve formátu PDF v https://sklep.enbiogroup.pl/content/7-regulamin také takovým způsobem, který umožňuje uchopit, hrát a konsolidaci obsahu jednacího pomocí informačního a komunikačního systému, které používají kupujícímu , Zejména Kupující může stahovat bez jakýchkoliv omezení na straně Podmínky E-shopu jako pdf soubor, uložit podmínky vlastněné paměťovými médii a vytisknout v libovolném počtu kopií.

§ 1 Definice

Všeobecné obchodní podmínky (GCS) je dokument, který definuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v souvislosti s uzavřením smluv o prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu v oblasti elektronických služeb, tj. Služby ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002. Z elektronických služeb (Věstník zákonů z roku 2002 č. 144, bod 1204 s pozměňovacími návrhy).
Kupující (podnikatel, příjemci služeb) – th. Kupující, který je fyzickou osobou s plnou právní způsobilostí jednat v souladu s právními předpisy členského státu, jehož je občanem, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, což online nákup v obchodě přímo v souvislosti s provedeného obchodní nebo profesní činnosti. Aby se předešlo pochybnostem, je Podnikatel zejména nabyvatel, který v okamžiku registrace Účtu v Online Obchodu označil možnost “Společnost”.
Vaše dodávky – země, do kterých mohou být výrobky / výrobky dodány: Polsko
Uživatel – účetní jednotka používající internetový obchod až po přihlášení k účtu v obchodě online.
Účet – podstránka internetového obchodu, která je k dispozici poté, co se uživatel zaregistroval na internetovém obchodě. Po registraci musí přístup k účtu vyžadovat přihlášení vždy.
Produkt (Produkty) – movitý předmět nebo jeho násobek z rozsahu Prodejce, na který se vztahuje Smlouva o prodeji.
Kupní smlouva – smlouva o prodeji produktů mezi prodávajícím a kupujícím, prostřednictvím on-line obchod, který je spojen s povinností provést platbu kupujícím prodávajícímu celkovou cenu uvedenou při objednávce výrobku, a kupující pokrývající náklady na dopravu objednaného výrobku.
Service (e-shop, internetový obchod, online shop) – dodavatelé internetových služeb k dispozici na sklep.enbiogroup.pl jehož prostřednictvím kupující koupí výrobek.
Stránky nebo Stránky – Prodejce / Poskytovatel služeb nebo Kupující / Klient.
Obchodní informace – informace o produktech zobrazovaných v online obchodě. Obchodní informace o ceně a dostupnosti produktu, ve fázi před přidáním zboží do košíku a přihlášení k účtu, nepředstavuje nabídku ve smyslu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 (OJ 1997 No. 45, bod 286), jakož i občanský zákoník, ale pouze výzva k zahájení jednání.
Nabídka – obsah označený jako “Shrnutí objednávky” zobrazený kupujícímu po přidání produktu do košíku a po přihlášení k účtu.
Objednávka – prohlášení kupujícího o záměru, které jednoznačně uvádí druh a množství produktů, které jsou přímo zaměřeny na uzavření smlouvy o prodeji na dálku prostřednictvím internetového obchodu.
Formulář objednávky – formulář dostupný na webových stránkách, pomocí něhož může Kupující zadat objednávku.
Klauzule – souhlas ve formě tzv „Check-boxy“ v podobě k dispozici na internetovém obchodě ve fázi registrace v internetovém obchodě, schválení výběru za obsah tohoto OWS a ochrany osobních údajů znamená také souhlas k převodu faktur prodávající elektronicky, v souladu s OWS a je nutné pro registraci a souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a pro zasílání komerčních informací elektronickými prostředky – nepovinné a nemá vliv na možnost registrace na webových stránkách a zadávání objednávek.

§ 2 Obecné zásady

Internetový obchod provozuje maloobchodní prodej prostřednictvím internetu.
Objednávky lze podávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý rok.
Všechny produkty nabízené v internetovém obchodě jsou zcela nové a neobsahují fyzické a právní vady.
Obchodní informace uvedené v internetovém obchodě nepředstavuje nabídku ve smyslu článku 14 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (úmluvy ze dne 11. dubna 1980 za rok) a umění. 66 občanského zákoníku, ale jsou to výzva k podání nabídek nebo zahájení vyjednávání, a to iv případě, že tyto informace zahrnují jednotkovou cenu zboží.
Všechny ceny uvedené na webových stránkách sklep.enbiogroup.pl jsou hrubé ceny uvedené v PLN (včetně DPH). Uvedené ceny nezahrnují náklady na přepravu produktů na místo uvedené kupujícím. Náklady na dopravu závisí na možnosti dodání produktu vybrané kupujícím ve fázi dokončení objednávkového formuláře.
Cena zboží uvedené v internetovém obchodě před přidáním do nákupního košíku Produkt je pouze výzvou k zahájení jednání a může se lišit od ceny přidané do košíku výrobek. Každá propagace je vždy ovlivněna rozdílem. Pravidelní zákazníci mohou také mít možnost nakupovat produkty za podmínek, které jsou pro ně speciálně určeny.
Čas zahájení plnění objednávky se shoduje s okamžikem platby platební nebo kreditní kartou, jejíž plnění bude potvrzeno operátorem platby.
Prodávající může odmítnout objednávku zcela nebo zčásti ze závažných důvodů, zejména pokud:
a / Produkt uvedený v Objednávce již není k dispozici nebo dodávka nemůže být dokončena v časovém období specifikovaném pro Objednávku;

b / Realizace zakázky není možná z důvodu nesprávného fungování počítačového systému online obchodu,

c) Údaje poskytnuté Kupujícím jsou nepravdivé, neúplné nebo nepřesné a přes tento pokus prodejce nebyl schopen určit data,

d / Dodací adresa Produktu se nenachází na území dodávek;

d / podnikatelem fyzická osoba, nemá plnou způsobilost k právním úkonům v souladu s právními předpisy členského státu, jehož je občanem nebo nemá souhlas se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím individualizujícím rozsahu uvedeném v § 3, odstavec 7 věta. 1 OWS,

e / Objednávka nebyla uhrazena do 7 dnů ode dne jejího podání.

Prodávající neprodleně uvědomí kupující o neschopnosti vykonat část nebo celou objednávku z důvodů uvedených v odstavci 8 na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři, pokud z odstavce nejsou důvody. 8 (c). V tomto případě může kupující zrušit objednávku v části, kde není realizace provedena v předepsané lhůtě, nebo zrušit objednávku v plném rozsahu informováním prodejce e-mailem nebo písemně na poštovní adresu prodávajícího.
V případě, že Kupující odstoupí z Objednávky způsobem uvedeným v odstavci 9 nebo nemožnost realizovat objednávky v plné míře v případě, že kupující již zaplatil za objednané výrobek předem, prodávající kupujícímu neprodleně vrátí zaplacenou cenu nebo příslušnou část v případě, že smlouva bude realizována po částech. Platby úhrad bude používat stejný způsob platby, který používal kupujícímu, pokud kupující výslovně zavazuje uhradit platby jinak – v každém případě však kupující nevzniknou žádné další poplatky v souvislosti s návratem.
Prodávající je oprávněn zaslat faktury e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v poli e-mailové adresy ve fázi vytváření účtu. Kupující může změnit výše uvedené adresu na jakoukoli jinou adresu.

§ 3 Umístění objednávek

Podmínkou pro zadání objednávky v internetovém obchodě kupujícím je:
a / seznámení se s těmito GCS, jakož i vyjádření souhlasu s jejich ustanoveními;

b / vyjádření souhlasu s tím, že příkaz zahrnuje platební povinnost;

c / správné, úplné vyplnění objednávkového formuláře:

d / provedení výběru typu, množství produktu kliknutím na tlačítko “Přidat do košíku” na webové stránce internetového obchodu;

e / výběr způsobu doručení, způsobu platby, uvedení místa dodání produktů kliknutím na příslušné tlačítko v online obchodu.

f / poskytování údajů přizpůsobených s označením “*” jako povinných; pokud nejsou uvedené údaje úplné, prodávající se pokusí kontaktovat kupujícího. Není-li kontakt s Kupujícím možný z důvodu nesprávných nebo nepřesných údajů, má Prodávající právo objednávku zrušit.

g / výběr Ustanovení potvrzující seznámení a přijetí GTCS a zásady ochrany osobních údajů, což také znamená souhlas se zasíláním faktur elektronicky. Kupující není povinen přijmout zbývající klauzule.

h / čtení kupujícím konečný obsah znění prodávající závaznou nabídkou, zobrazí se na internetový obchod po akcích uvedených v odstavci (a) – (d) jsou označeny „Order Summary“.

a / potvrzením vůle uzavřít kupní smlouvu za podmínek uvedených v nabídce kliknutím na tlačítko “Podat objednávku s platební povinností”.

Také je možné zadat objednávku e-mailem s přihlédnutím ke všem podmínkám uvedeným v písmenu a) až f)
S cílem umožnit kupujícímu přečetl konečné znění kupní smlouvy, která bude uzavřena s kupujícím po kliknutí skrz něj na „Místo, aby se povinnost platit“, a to zejména k tomu, aby kupujícímu rozpoznat a opravit případné chyby v zadaných jeho údajů, včetně změn pokud jde o jeho údaje, kupující by měl kliknout na tlačítko – “Další – souhrn objednávek”. Nabídka se objeví v „Shrnutí objednávka“ je již spojené s uzavřením prodávajícímu stránkách kupující Online Store bez kliknutím na tlačítko „Místo, aby se povinnost platit“ nebo jakmile kupující změny v obsahu nabídky.
Dokud kupující klikne na „Místo, aby se povinnost platit“ na „Shrnutí objednávka“ Kupující se může změnit kdykoliv před výběrem produktu odznačením dříve vybrané volby nebo zrušit nákup výrobku a zrušit nákup produktu.
Kliknutím na tlačítko “Zadat objednávku s povinností platit” se rozumí:
a / potvrzení kupujícího o správnosti údajů kupujícího,

b / potvrzení o přijetí ze strany kupujícího a zároveň nabízí jeho přijetí vede k uzavření ze strany kupujícího a kupní smlouva je prodávající právní moci za podmínek stanovených v Nabídce zobrazenou na internetovém obchodě na „Order Shrnutí“, a to za podmínek stanovených v OWS.

S kliknutím kupujícího na „Místo, aby se povinnosti platit“ pro kupujícího je odeslán prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou kupujícím při registraci účtů, což potvrzuje všechny podmínky kupní smlouvy. Bez ohledu na výše uvedené podmínky dohody o prodeji převzetí kupujícím, kupující jsou k dispozici v „Historie objednávek“ s možností vlastního tisku kupujícím. S cílem zajistit pro své vlastní potřeby obsah OWS platné v době uzavření smlouvy o prodeji, Prodávající navrhuje kopírování obsahu OWS a uložte jej na svém PC kupujícím.
Kupující bere na vědomí, že v souladu s platnými zpracováním zákona dat v datovém individualizaci je nezbytná k provedení dohody a přijmout nezbytná opatření před uzavřením smlouvy. Při předkládání objednávek, kupující má možnost souhlas k uvedení osobních údajů v databázi internetovém obchodě Prodejci a jejich zpracování pro účely přímého marketingu.
V každém případě má kupující právo zkontrolovat své údaje, opravit je a požádat o jejich odstranění.
Kupující je povinen se seznámit s https://sklep.enbiogroup.pl/content/7-regulamin

§ 4 Náklady a datum odeslání

Produkt je odeslán na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
Prodávající bude okamžitě informovat kupujícího o nesprávně vyplněném formuláři objednávky, který zabrání přepravě nebo jej může zpozdit, s výhradou § 2 odst. 8 (c) GCS.
Vzhledem ke specifikaci produktů jsou dodávány pouze za pomoci specializovaných dopravních společností.
Zásilka je doručena v souladu s datem stanoveným v době schválení objednávky, poté, co byla zadána adresa doručení. Jedná se o přibližný čas doručení. Kvůli platbě kreditní kartou nebo kreditní kartou až do okamžiku doručení uvedeného na webových stránkách by měl být přidán čas přidělení peněžních prostředků na bankovní účet Internetového obchodu (obvykle do 2 pracovních dnů).
Kupující se účtuje za přepravu (zaslání) uvedenou v ceně přepravy, která je k dispozici na adrese https://sklep.enbiogroup.pl. Výše poplatků závisí na typu přepravy. Konečná částka nákladů na dopravu bude výsledkem výpočtu objednávky, který bude předložen před předložením – Tento výpočet zohledňuje hmotnost a rozměry produktu a místo dodání.
§ 5 Platby

Pro každou dokončenou objednávku, v důsledku které byl výrobek prodán, je vystaven individuální doklad o koupi, tj. Faktura.

Prodávající umožňuje následující způsob platby za objednané zboží:
a / platba bankovním převodem,

b / platba kreditní kartou

c / online platby prostřednictvím systému PayU

V důsledku platby kreditní kartou nebo kreditní kartou je bankovní účet Kupujícího, který kartu vydal, účtován s platbou v okamžiku připsání peněžních prostředků.
Kupující souhlasí s tím, aby vystavit a zaslat elektronicky na adresu uvedenou jimi e-mail, elektronický obraz dokumentů o narovnání, a to zejména, jako jsou: faktury s přílohami, korekčních daňových dokladů s přílohami a forem. Tento souhlas též oprávňuje prodávajícího k vystavování a zasílání elektronických faktur. Na výslovnou žádost Kupujícího a bez dalších poplatků Prodávající vydá a zašle příslušné obchodní doklady v papírové podobě.

§ 6 Dodání a příjem produktu

Dodávky se provádějí na území dodávek (pouze v evropské části těchto zemí, tj. Bez zámořských území apod.).
Před shromažďováním zásilky od dopravce je kupující povinen zkontrolovat, zda nebyl během přepravy poškozen. Zejména věnujte pozornost stavu pásky nebo těsnění připojených k zásilce. Pokud je obal poškozen nebo jsou těsnění (pásky) rozbité, nepřijímáme balíček. Kupující by měl připravit hlášení o škodě nebo jiné potvrzení o stavu dodávky za přítomnosti dodaného Produktu a co nejdříve kontaktovat Prodávajícího za účelem objasnění záležitosti. Neoznámení jakýchkoli nesrovnalostí v kvantitativním nebo kvalitativním stavu zásilky po přijetí může mít v zásadě negativní dopad na výsledek pohledávek kupujícího
Prodávající je povinen dodat výrobek kupujícímu nejpozději do 30 dnů od data prodeje.

§ 7 Odstoupení od smlouvy

Podnikatel, který uzavřel prostřednictvím kupní smlouvy Online Store má právo odstoupit od smlouvy, s výhradou odstavce 3 tohoto odstavce, a to do 14 dnů od jejího uzavření vracet nepoužité, nepoškozené zboží na své náklady prodávajícímu nebo v případě porušení ze strany povinnosti prodejce smluvních ujednání má podstatnou povahu s výhradou data uvedeného v bodě 2 tohoto odstavce

S výhradou § 6 odst. 2, závažné porušení závazků přijatých Prodávajícím jsou: nedostatek dodání výrobku v období po uplynutí dalších 7-denní lhůty pro dodání, dodání vadného výrobku nebo neúplné takovým způsobem, který zabraňuje používání Produktu v souladu s určeným účelem.
Právo odstoupit od kupní smlouvy uvedené v bodě 1 tohoto odstavce se nevztahuje na:
a / Produkty, které nelze zakoupit přidáním do košíku v online obchodě.

b / produkty uvedené podporou nebo cenu, která v podpoře, ve vztahu k nimž právo na odstoupení se vypne prodávajícím v popisu podmínek propagace.

c / Výrobky používané v jakémkoliv způsobem, poškozené nebo znečištěné zboží nebo jejichž obaly jsou poškozené nebo znečištěné

Podnikatel uplatňuje právo odstoupit od smlouvy tím, že do 14 dnů ode dne převzetí výrobku nebo jeho části předloží příslušné písemné prohlášení. Tento termín je lhůta. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu porušení Prodávajícím významných smluvních povinností, jak je definován v odstavci 2 tohoto odstavce se lhůta 14 dnů počínaje dnem následujícím po uplynutí prodloužené dodací lhůty uvedené v odstavci 2 nebo přepsat den škody s potvrzením stav pozemku podle § 6 odst. 2.
K dodržení lhůty uvedené v odstavci 4 stačí zaslat výpis před jeho uplynutím. Prodávající poskytuje příležitost podat prohlášení o odstoupení od smlouvy e-mailem na adresu info@enbiogroup.eu nebo písemně na adresu sídla společnosti Enbio Technology Sp. z o.o. ul. Szkolna 24, 81-198 Suchy Dwór za použití vzorového výběrového formuláře jako přílohy 1 těchto VOP
Se vrátil v důsledku odstoupení od smlouvy by měl být přípravek vrácen zcela kompletní, a produkt a doplňky by měly být nepoškozené a nenese stopy použití, které poskytují pro použití jiného, než jen pro účely kontroly produktu. Kupující je odpovědný za případné snížení hodnoty výrobku v důsledku jeho použití způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné stanovit povahu, vlastnosti a funkčnost výrobku.
Pokud uplatňujete právo odstoupit od smlouvy, vrácený Produkt by měl být vrácen Prodávajícímu na náklady: Enbio Technology Sp. z o.o. ul. Rumská 18, 81-198 Toto není adresa Siedlce.
Pro vrácení zásilky musí být doprovázeny písemným prohlášením o odstoupení od smlouvy (v souladu s formulářem v příloze 1 k EIA) a číslo účtu, na který má prodávající zaplatit částku zaplacenou za produkt a náklady na jeho dodání kupujícímu s tou podmínkou, že v případě, že kupující zvolil způsobu dodání produktu jiný než nejlevnější obvyklý způsob doručení nabízený prodávajícím neposkytuje Prodávající náhradu dodatečných nákladů vynaložených prodávajícím.

Na výrobky vrácené v rámci stížnosti se použije § 8 místo výše uvedeného postupu.
§ 8 Reklamační postup

Prodávající je povinen dodat / dát podnikatelům nové produkty, bezchybné, s výjimkou předražené vadného výrobku, u kterého podání objednávky kupujícím se rovná souhlas k převzetí produktu s deficitem, z tohoto důvodu, podléhají znehodnocení.
V případě nesouladu s dohodou podnikatele výrobku, musí oznámit prodávajícímu reklamaci e-mailem na adrese: info@enbiogroup.eu nebo písemně na adresu prodávajícího: Enbio Technology Sp. z o.o.
ul. Szkolna 24, 81-198 Suchy Dwór. Reklamace týkající se chybějících produktů nebo jejich škody by měly být hlášeny bezprostředně po obdržení zásilky nejpozději do 3 dnů.

Reklamované produkty by měly být doručeny Prodávajícímu spolu s vyplněným “Zprávou o reklamaci / zpětném hlášení”, která tvoří přílohu č. 2 těchto GTS. „Protokol reklamace / return“ Prodávající poskytuje na internetových stránkách http://enbiogroup.pl/kontakt/formularz-reklamacyjny/ a http://enbiogroup.pl/en/contact-2/complaint-form/ zásilky musí být opatřena informacemi : “REKLAMACJA / RETURN OF GOODS” a zaslat nebo doručit osobně na adresu prodávajícího: Enbio Technology Sp. z o.o. ul. Szkolna 24, 81-198 Suchy Dwór.
Prodávající se bude zabývat stížností obdrženým od Podnikatele a bude ho informovat o způsobu projednání stížnosti

§ 9 Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů

Správce databází převedených Kupujícími prostřednictvím Online obchodu v souvislosti s realizací Objednávky je Prodávajícím.
Údaje podnikatelů se používají k provedení příkazů, a proto mohou být převedeny na subjekty odpovědné za doručení zakoupených výrobků kupujícímu. Kupující mají právo na přístup k údajům a opravit je. Data jsou přenášena dobrovolně.
§ 10 Závěrečná ustanovení

V záležitostech, které nejsou pokryty těmito podmínkami prodeje, ustanovení zákona ze dne 23. dubna 1964 – občanský zákoník (Sbírka zákonů 1964 No. 16 položka 93, ve znění pozdějších předpisů ..). A Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 (OJ 1997 No. 45, poz. 286), a případné spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou se bude zabývat soud příslušný pro prodávajícího.
Prodávající má právo provádět změny těchto Všeobecných obchodních podmínek a zásad ochrany osobních údajů, kupující však bude vázán těmito ustanoveními platnými v době podání objednávky.
Neúspěch prodávajícího, aby okamžitě učinil žalobu v případě, že kupující poruší ustanovení těchto Všeobecných prodejních podmínek, neznamená vzdání se práva prodávajícího požadovat jeho práva.
Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem zveřejnění.
Datum zveřejnění Všeobecných obchodních podmínek 20/05/2017.
Tyto všeobecné obchodní podmínky představují dílo ve smyslu čl. 1 bod 1 zákona o autorském a souvisejících právech. Jejich nezákonné kopírování zcela nebo částečně vystavuje pachatele právní odpovědnosti stanovené v závazných ustanoveních zákona.

 

Příloha č. 1

Formulář výběru PL

Příloha č. 2

Zde naleznete odkaz na dokument