Microjet Steamjet Mieszadło

 Wysyłając formularz reklamacyjny, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji procesu reklamacyjnego. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Administratorem danych jest Enbio Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Dworze. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia lub aktualizacji.

 Akceptuję Politykę Prywatności Enbio Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Dworze i Regulamin Sklepu Internetowego. Wyrażam zgodę na skontaktowanie się ze mną przez przedstawiciela Enbio Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Dworze poprzez dane kontaktowe pozostawione przeze mnie w formularzu.

 Jeśli zgłoszona reklamacja będzie wymagała odesłania autoklawu do zakładu produkcyjnego, załączę pendrive dołączony do urządzenia.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

W celu odstąpienia od umowy kupna zawartej na odległość, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na adres firmy lub adres e-mail: info@enbiogroup.eu Pobierz formularz