Aktuálnosti zo života Enbio

III. Mazovské stomatologické stretnutie

  V minulom týždni Enbio Technology navštívilo III. Mazovské stomatologické stretnutie v Serocku u Varšavy. Event sa uskutočnil v malebnom mieste pri rieke Narev. Udalosti sa zúčastnilo približne 600 lekárov a 50 vystavovateľov prezentujúcich medicínské... preèítajte si viac