POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ONLINEHO OBCHODU

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Správca osobných údajov zhromaždených prostredníctvom internetového obchodu Enbio Technology je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v ul. Školská 24, 81 až 198 Suchy Dwor vstúpil Okresným súdom v Gdansku Północ v Gdansku v registri podnikateľov Národného súdneho registra pod KRS číslo 0000214555, NIP: 9580982035, REGON: 191317763 – ďalej len “správca”, čo je tiež Poskytovateľ služieb (predávajúci) Online Store.
Enbio online obchod nebude automaticky zbierať všetky informácie, najmä osobných údajov, s výnimkou informácií obsiahnutých v cookies (viď. Bod III. Zásady ochrany osobných údajov).
Osobné údaje o kupujúcim a predávajúcim (ďalej len kupujúcim alebo používateľom) sú spracovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997. (OJ 1997 No 133, poz. 883 v znení neskorších predpisov.) A zákon o poskytovaní služieb prostredníctvom od 18. júla 2002 (Journal of Laws 2002, č. 144, položka 1204, v znení zmien a doplnení).
Administrátor je osobitná opatrnosť chrániť záujmy subjektu údajov, a najmä zabezpečiť, aby sa údaje zhromaždené neho sú spracovávané v súlade so zákonom; zozbierané na určené, legitímne účely a nepodliehajúce ďalšiemu spracovaniu, ktoré je nezlučiteľné s týmito účelmi; relevantné a primerané vo vzťahu k účelom, pre ktoré sú spracované a uložené vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby po obdobie nie dlhšie ako nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracovania. Administrátor tiež umiestňuje súbory cookie do zariadenia používateľa a získa prístup k nim.
Všetky slová, frázy a skratky vyskytujúce sa na tejto webovej stránky a začínajúce veľkým písmenom (napr. XSprzedawca, e-shop, kupujúci) sa chápu v súlade s ich definujú nariadenia sú k dispozícii na stránkach online Obchod.

ÚČEL A ROZSAH ZBERU ÚDAJOV A PRIJÍMAČI ÚDAJOV
Zakaždým, keď účel, rozsah a príjemca údajov spracovaných správcom vyplýva z krokov, ktoré podnikol Kupujúci v internetovom obchode.
Možné ciele zhromažďovania osobných údajov kupujúcich správcom:
a / uzavretie a implementácia kúpnej zmluvy;
b / priamy marketing vlastných produktov správcu.
Možní príjemcovia osobných údajov Kupujúci v internetovom obchode:
a / Vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý využíva internetový obchod s metódou doručenie kuriérom, správca poskytuje osobné údaje zozbierané kupujúceho vybratého dátového nosiča alebo sprostredkovateľ spustenie balíčka menom správcu.
b / Vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý využíva internetový obchod s elektronickou platobné metódy alebo správca kreditná karta poskytuje zhromažďujú osobné údaje kupujúceho, pod podmienkou zvoleného operátora do výšky platby v internetovom obchode.
Administrátor môže spracovávať nasledujúce osobné údaje kupujúcich prostredníctvom internetového obchodu: meno a priezvisko; e-mailová adresa; kontaktné telefónne číslo; adresa bydliska / sídla / sídla (ak je odlišná od doručenej adresy). V prípade kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže administrátor navyše spracovať názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo zákazníka (NIP).
Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode vyššie môže byť potrebné na uzatvorenie a implementáciu kúpnej zmluvy v elektronickom obchode. Zakaždým, keď je rozsah údajov požadovaných na uzatvorenie zmluvy uvedený na internetovej stránke obchodu a v Pravidlách online obchodu.

ZÁKLAD SPRACOVANIA ÚDAJOV
Prenos osobných údajov zo strany kupujúceho je dobrovoľné, ale neschopnosť vydať na internetový obchod a internetový obchod poriadku osobných údajov potrebných pre uzavretie a realizáciu výsledkov kúpnej zmluvy na neschopnosť uzavrieť dohodu.
Podkladom pre spracovanie osobných údajov o kupujúcom je potreba na vykonanie dohody, ktorá je zmluvnou stranou, alebo na jeho žiadosť prijať opatrenia skôr, ako sa dospelo k záveru, rovnako ako splnenie legitímnych cieľov sledovaných správcom. V prípade spracovania údajov na účely priameho marketingu produktov správcu je základom takéhoto spracovania: predchádzajúci výslovný súhlas Kupujúceho.

PRÁVO NA KONTROLU, PRÍSTUP K OBSLUZE A ZLEPŠENIE
Kupujúci má právo na prístup k osobným údajom a ich opravu.
Každý človek má právo kontrolovať spracovanie údajov týkajúcich sa jeho alebo jej obsiahnutá v sade dát správcu, a najmä právo požiadať o doplnenie, aktualizáciu alebo opraviť osobné dáta, dočasné alebo trvalé zastavenie ich spracovania alebo likvidácii, ak sú neúplné, zastarané, nesprávne alebo boli zhromaždené v rozpore s týmto zákonom alebo už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.
Ak Kupujúci udelí povolenie na spracovanie údajov na priamy marketing vlastných Produktov Správcu, súhlas môže byť kedykoľvek zrušený.
Ak správca chce spracovávať alebo spracováva údaje o kupujúcom priameho marketingu vlastného správcu produktov, osoba je subjekt údajov oprávnený aj na a) podať písomnú a odôvodnenú žiadosť, aby ukončiť spracovanie dát, pretože jeho osobitnú situáciu, alebo b) námietky spracovanie jeho údajov.
Aby ste mohli uplatniť vyššie uvedené práva, môžete sa obrátiť na správcu zaslaním príslušnej správy e-mailom na adresu administrátora uvedenú v položke I. 2 týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

COOKIES A ÚDAJE O PERFORMÁCII
Cookies (tzv. “Cookies”) sú počítačové dáta, najmä textových súborov, ktoré sú uložené v sklep.enbiogroup.pl terminálu a sú určené na použitie webové stránky sklep.enbiogroup.pl. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej lokality, z ktorej pochádzajú, čas skladovania na koncovom zariadení a jedinečné číslo. Podrobné informácie o súboroch cookie, ako aj histórii ich tvorby nájdete okrem iných na stránke: http://en.wikipedia.org/wiki/City.

Ako súčasť sklep.enbiogroup.pl sa používajú cookies “session”. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení používateľa až po odhlásení, opustenie webových stránok alebo vypnutie softvéru (webový prehliadač). Správca môže spracovávať údaje obsiahnuté v súboroch cookie, keď používatelia používajú online obchod na nasledujúce účely:
a / identifikovať kupujúcich ako prihlásených do online obchodu a zverejniť, že sú prihlásení;
b / zapamätanie Produkty pridané do košíka za účelom zadania objednávky;
c / zapamätať údaje z vyplnených objednávkových formulárov, prieskumov alebo prihlasovacích údajov do online obchodu;
d / prispôsobenie obsahu webových stránok internetového obchodu individuálnym preferenciám kupujúcich (napr. pokiaľ ide o farby, veľkosť písma, rozloženie stránky) a optimalizáciu používania webových stránok internetového obchodu;
e / vedenie anonymných štatistík, ktoré ukazujú, ako používať webovú stránku internetového obchodu.
V rámci sklep.enbiogroup.pl používame tieto typy cookies: “základný” cookies, ktoré umožňujú využívanie služieb dostupných v rámci sklep.enbiogroup.pl, napríklad súbory cookie overovania používané pre služby, ktoré vyžadujú overenie v sklep.enbiogroup.pl. , Reklamné súbory cookie, ktoré používateľom umožňujú poskytovať reklamný obsah prispôsobený ich požiadavkám a záujmom.
V mnohých prípadoch softvér používaný na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) umožňuje v predvolenom nastavení uložiť súbory cookie do zariadenia používateľa. Používatelia môžu kedykoľvek zmeniť svoje nastavenia súborov cookie. Tieto nastavenia je možné meniť najmä tak, aby zablokovali automatické spracovanie súborov cookie v nastaveniach webového prehliadača, alebo informovali o každom zverejnení v zariadení používateľa.
Informácie o tom, ako zmeniť nastavenia súborov cookie v najobľúbenejších webových prehliadačoch, nájdete v časti V 6-7 týchto zásad ochrany osobných údajov. Správca informuje, že obmedzenia alebo vylúčenia používania súborov cookie a iných podobných technológií môžu mať vplyv na niektoré funkcie dostupné na webovej stránke sklep.enbiogroup.pl.
Metóda zmeny nastavení cookie sa môže líšiť v závislosti od webového prehliadača používaného používateľom. Informácie o súboroch cookie nájdete na karte “Pomoc” v každom webovom prehliadači, ako aj na webovej stránke www.wszystkoociasteczkach.pl.
Podrobné informácie sú k dispozícii v nastaveniach softvéru (webového prehliadača). Podrobnosti o ľuďoch, ktorí používajú jednotlivé webové prehliadače, vrátane:
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/kb/196955/en)
Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en/products/firefox/cookies)
Chrome (https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=sk&answer=95647)
Opera (https://help.opera.com/Linux/9.22/en/cookies.html).
Nastavenia prehliadača v rozsahu súborov cookie sú dôležité z hľadiska súhlasu na používanie súborov cookie v internetovom obchode – tento súhlas možno vyjadriť aj prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Ak takýto súhlas neexistuje, nastavenia prehliadača v oblasti súborov cookie sa musia zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
Správca berie na vedomie, že poskytovatelia služieb môžu mať svoje zásady ochrany osobných údajov a pravidlá týkajúce sa súborov cookie. Odporúčame vám, aby ste sa s nimi oboznámili. Administrátor tiež spracováva anonymizované prevádzkové údaje týkajúce sa používania internetového obchodu (tzv. Protokoly – IP adresa, doména) na generovanie štatistík užitočných pri správe online obchodu. Tieto údaje sú súhrnné a anonymné, t. J. Neobsahujú funkcie, ktoré identifikujú návštevníkov internetového obchodu. Záznamy sa nezverejňujú tretím stranám.
Používateľ sa môže prihlásiť na odber bulletinu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca odporúča, aby po prechode na iné webové stránky si prečítali zásady ochrany osobných údajov, ktoré tu boli vytvorené. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na tento online obchod.
Správca používa technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov spracovaných potrebné vzhľadom na riziko a kategóriu dát, ktoré sú chránené, a najmä chráni dáta pred ich neoprávneným vyzradením, prevzatie neoprávnenou osobou, spracovanie v rozpore s platnými zákonmi a zmeny, stratu, poškodenie alebo zničenie.
Správca primerane poskytuje nasledujúce technické opatrenia na zabránenie získavania a úpravy osobných údajov zasielaných neoprávnenými osobami elektronicky:
a / zabezpečenie dátového súboru proti neoprávnenému prístupu.
b / prístup k účtu iba po poskytnutí individuálneho prihlasovacieho mena a hesla.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA POUŽITIA
KOMUNIKAČNÉ PROSTRIEDKY NA DÔCHODOK A POSKYTOVANIE SLUŽIEB ELEKTRONICKÝM SPÔSOBOM
Tieto všeobecné obchodné podmienky špecifikujú pravidlá nákupu od predávajúceho cez internetový obchod a tiež ako elektronický obchod. Prečítajte si prosím nasledujúce všeobecné podmienky predaja elektronického obchodu.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na a vzťahujú sa iba na podnikateľov. Netýkajú sa spotrebiteľov.
Od spotrebiteľov sa vyžaduje, aby prečítali a prijali pravidlá predaja.
Maloobchodné produkty cez internet a internetová adresa sklep.enbiogroup.pl vykonaných podľa Enbio technologická spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Suchy Dwór ul. Školská 24, 81 až 198 Suchy Dwor, spoločnosť zapísaná do registra Národného súdneho registra, VIII oddelenie Národného súdu registri na Okresnom súde Gdańsk – severná v Gdansku, pod číslom 0000214555, ktoré majú daňové identifikačné číslo: 958 098 20 35, kód: 191317763, nazvaný ďalej v závislosti od kontextu “Predajcu” alebo “Poskytovateľa služieb”
Kontakt s Poskytovateľom služieb je možné získať: pomocou e-mailovej adresy: info@enbiogroup.eu
Tieto Všeobecné obchodné podmienky je možné bezplatne stiahnuť vo formáte PDF v https://sklep.enbiogroup.pl/content/7-regulamin tiež takým spôsobom, ktorý umožňuje uchopiť, hrať a konsolidáciu obsahu rokovacieho pomocou informačného a komunikačného systému, ktoré používajú kupujúcemu , Najmä Kupujúci môže preberať bez akýchkoľvek obmedzení na strane Podmienky E-shopu ako pdf súbor, uložiť podmienky vlastnené pamäťovými médiami a vytlačiť v ľubovoľnom počte kópií.

§ 1 Vymedzenie pojmov
Všeobecné obchodné podmienky (GCS) je dokument, ktorý definuje práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v súvislosti s uzavretím zmlúv o predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu v oblasti elektronických služieb, tj. Služby v zmysle zákona z 18. júla 2002. Z elektronických služieb (Zbierka zákonov z roku 2002 č. 144, položka 1204 so zmenami a doplneniami).
Kupujúci (podnikateľ, príjemca služby) – th. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou s plnou právnou spôsobilosťou konať v súlade s právnymi predpismi členského štátu, ktorého je občanom, právnická osoba alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity, čo online nákup v obchode priamo v súvislosti s vykonaného obchodné alebo profesionálnej činnosti. Aby sa predišlo pochybnostiam, je podnikateľom najmä nadobúdateľ, ktorý vo fáze registrácie účtu v online obchode označil možnosť “Spoločnosť”.
Vaše dodávky – krajiny, do ktorých možno dodať Výrobok / Výrobky: Poľsko
Používateľ – osoba, ktorá používa Internetový obchod, až kým sa neprihlási do účtu v internetovom obchode.
Účet – podstránka online obchodu, ktorá je k dispozícii po tom, ako sa používateľ zaregistroval na webovej stránke internetového obchodu. Po registrácii musí byť prístup k účtu vyžadovaný pri každom prihlásení.
Produkt (produkty) – pohyblivá položka alebo jej násobok z rozsahu predajcu, na ktorý sa vzťahuje zmluva o predaji.
Kúpna zmluva – zmluva o predaji produktov medzi predávajúcim a kupujúcim, prostredníctvom on-line obchod, ktorý je spojený s povinnosťou vykonať platbu kupujúcim predávajúcemu celkovú cenu uvedenú pri objednávke výrobku, a kupujúci pokrývajúca náklady na dopravu objednaného výrobku.
Service (e-shop, internetový obchod, online shop) – dodávatelia internetových služieb k dispozícii na sklep.enbiogroup.pl prostredníctvom ktorého kupujúci kúpi výrobok.
Stránky alebo strany – predajca / poskytovateľ služby alebo kupujúci / klient.
Obchodné informácie – informácie o produktoch zobrazených v internetovom obchode. Obchodné informácie o cene a dostupnosti produktu, vo fáze pred pridaním tovaru do košíka a prihlásenie k účtu, nepredstavuje ponuku v zmysle Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z 11. apríla 1980 (OJ 1997 No. 45, bod 286), ako aj Občianskeho zákonníka, ale iba výzva na začatie rokovaní.
Ponuka – obsah označený ako “Prehľad objednávky” zobrazený Kupujúcemu po pridaní produktu do košíka a po prihlásení do účtu.
Objednávka – vyhlásenie o zámere od kupujúceho jasne špecifikujúce typ a množstvo produktov, ktoré sú priamo zamerané na uzatvorenie dohody o predaji na diaľku prostredníctvom internetového obchodu.
Formulár objednávky – formulár dostupný na webovej stránke, pomocou ktorého môže objednávateľ umiestniť objednávku.
Klauzula – súhlas v podobe tzv “Check-boxy” v podobe k dispozícii na internetovom obchode vo fáze registrácie v internetovom obchode, schválenie výberu za obsah tohto OWS a ochrany osobných údajov znamená tiež súhlas na prevod faktúr predávajúci elektronicky, v súlade s OWS a je nutné registrácia a súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely a so zasielaním obchodných informácií v elektronickej podobe – voliteľný a nemá vplyv na možnosť registrácie so službou a odovzdanie zákaziek.

§ 2 Všeobecné zásady
Internetový obchod prevádzkuje maloobchodný predaj prostredníctvom internetu.
Objednávky je možné ukladať 24 hodín denne, 7 dní v týždni počas celého roka.
Všetky produkty ponúkané v internetovom obchode sú úplne nové a neobsahujú žiadne fyzické a právne vady.
Obchodné informácie zahrnuté do internetového obchodu nepredstavujú ponuku v zmysle článku 14 Dohovoru Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru (Dohovor z 11. apríla 1980) a čl. 66 Občianskeho zákonníka, ale ide o výzvu na predloženie ponúk alebo začatie rokovaní, aj keď tieto informácie zahŕňajú jednotkovú cenu tovaru.
Všetky ceny uvedené na webovej stránke sklep.enbiogroup.pl sú hrubé ceny uvedené v PLN (vrátane DPH). Uvedené ceny nezahŕňajú náklady na prepravu produktov na miesto určené kupujúcim. Náklady na dopravu závisia od možnosti doručenia produktu, ktorú si kupujúci zvolil v štádiu dokončenia objednávkového formulára.
Cena produktu uvedená v internetovom obchode pred pridaním produktu do košíka je iba pozvánkou na začatie rokovaní a môže sa líšiť od ceny produktu po pridaní produktu do košíka. Každá reklama je vždy ovplyvnená rozdielom. Pravidelní zákazníci môžu tiež mať možnosť nakupovať výrobky za podmienok, ktoré sú pre nich individuálne špecifikované.
Čas začiatku plnenia objednávky sa zhoduje s okamihom platby platobnou alebo kreditnou kartou, ktorej výkon bude potvrdený platobným operátorom.
Predávajúci môže z dôvodov dôvodu odmietnuť prijatie alebo vykonanie objednávky úplne alebo čiastočne, najmä ak:
a / Produkt uvedený v Objednávke už nie je k dispozícii alebo dodávka nemôže byť dokončená v čase stanovenom pre Objednávku;
b / Realizácia objednávky nie je možná z dôvodu nesprávnej prevádzky počítačového systému online obchodu,
c) Údaje poskytnuté Kupujúcim sú nepravdivé, neúplné alebo nepresné a napriek pokusu predávajúci nedokázal určiť údaje,
d / Dodacia adresa Produktu sa nenachádza na území dodávateľských štátov;
d) Podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou, nemá plnú spôsobilosť na právne úkony podľa právneho poriadku členského štátu, ktorého je občanom, alebo nesúhlasí s tým, aby predávajúci spracoval svoje individuálne údaje v rozsahu uvedenom v § 3 ods. 7 vety. 1 OWS,
e / Príkaz nebol zaplatený do 7 dní odo dňa jeho predloženia.
Predávajúci okamžite informuje kupujúceho o neschopnosti vykonať časť alebo celý poriadok z dôvodov uvedených v odseku 8 na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári, pokiaľ z odseku nie sú dôvody. 8 (c). V takomto prípade môže Kupujúci zrušiť objednávku v časti, v ktorej nie je realizácia vykonaná v stanovenej lehote, alebo zrušiť objednávku v celom rozsahu informovaním Predávajúceho e-mailom alebo písomne na poštovú adresu Predávajúceho.
V prípade, že Kupujúci odstúpi z Objednávky spôsobom uvedeným v odseku 9 alebo nemožnosť dokončiť objednávku v plnom rozsahu, ak kupujúci už zaplatil objednaný produkt vopred, predávajúci ihneď vráti kupujúcemu zaplatenú cenu alebo jej príslušnú časť, ak má byť čiastočne vykonaná objednávka. Platba sa vráti použitím rovnakého spôsobu platby, aký používa Kupujúci, pokiaľ Kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom vrátenia platby – v každom prípade Kupujúci nebude platiť žiadne poplatky v súvislosti s touto náhradou.
Predávajúci je oprávnený zasielať faktúry e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v poli e-mailovej adresy vo fáze vytvárania účtu. Kupujúci môže zmeniť vyššie uvedené adresu na inú adresu.

§ 3 Umiestnenie objednávok
Podmienkou pre zadanie objednávky v internetovom obchode kupujúcim je:
a) oboznámenie sa s týmito VOP a vyjadrenie prijatia ich ustanovení;
b / vyjadriť súhlas s tým, že príkaz zahŕňa platobnú povinnosť;
c / správne, úplné vyplnenie objednávkového formulára:
d / uskutočnenie výberu typu, množstva produktu kliknutím na tlačidlo “Pridať do košíka” na webe internetového obchodu;
e / výber spôsobu doručenia, spôsobu platby, poskytnutie miesta dodania produktov kliknutím na príslušné tlačidlo v online obchode.
f / poskytovanie údajov prispôsobenia označených znakom “*” ako povinné; ak uvedené údaje nie sú úplné, predávajúci sa pokúsi kontaktovať kupujúceho. Ak kontakt s kupujúcim nie je možný z dôvodu nesprávnych alebo nepresných údajov, predávajúci má právo zrušiť objednávku.
g / výber Dôkazy potvrdzujúce zoznámenie sa a prijatie VOP a Zásady ochrany osobných údajov, čo tiež znamená súhlas na zasielanie faktúr elektronicky. Kupujúci nie je povinný prijať ostatné klauzuly.
h / čítanie kupujúcim konečný obsah znení predávajúci záväznú ponukou, zobrazí sa na internetový obchod po akciách uvedených v odseku (a) – (d) sú označené “Order Summary”.
a / potvrdením vôle uzatvoriť kúpnu zmluvu za podmienok uvedených v ponuke kliknutím na tlačidlo “Uložiť objednávku s platobnou povinnosťou”.
Príkaz možno zaslať aj elektronickou poštou, pričom sa zohľadnia všetky podmienky uvedené v písmenách a) až f)
S cieľom umožniť kupujúcemu prečítal konečné znenie kúpnej zmluvy, ktorá sa uzavrie s kupujúcim po kliknutí skrz neho na “Miesto, aby sa povinnosť platiť”, a to najmä na to, aby kupujúcemu rozpoznať a opraviť prípadné chyby v zadaných jeho údajov, vrátane zmien pokiaľ ide o jeho údaje, Kupujúci by mal kliknúť na tlačidlo “Ďalšie – Objednávka”. Ponuka sa objaví v “Zhrnutie objednávka” je už spojené s uzatvorením predávajúcemu stránkach kupujúci Online Store bez kliknutím na tlačidlo “Miesto, aby sa povinnosť platiť” alebo akonáhle kupujúci zmeny v obsahu ponuky.
Dokiaľ kupujúci klikne na “Miesto, aby sa povinnosť platiť” na “Zhrnutie objednávka” Kupujúci sa môže zmeniť kedykoľvek pred výberom produktu odznačením skôr vybrané voľby alebo zrušiť nákup výrobku a zrušiť nákup produktu.
Kliknutím na položku “Uložiť objednávku s povinnosťou platiť” sa rozumie:
a / potvrdenie kupujúceho o správnosti údajov kupujúceho,
b / potvrdenie o prijatí zo strany kupujúceho a zároveň ponúka jeho prijatie vedie k uzavretiu zo strany kupujúceho a kúpna zmluva je predávajúci právoplatnosti za podmienok stanovených v Ponuke zobrazenú na internetovom obchode na “Order Zhrnutie”, a to za podmienok stanovených v OWS.
S kliknutím kupujúceho na “Miesto, aby sa povinnosti platiť” pre kupujúceho je odoslaný prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú kupujúcim pri registrácii účtov, čo potvrdzuje všetky podmienky kúpnej zmluvy. Bez ohľadu na vyššie uvedené sú podmienky kúpnej zmluvy prijatej Kupujúcim k dispozícii Kupujúcemu na karte História objednávok s možnosťou tlače od Kupujúceho. S cieľom zabezpečiť pre svoje vlastné potreby obsah OWS platnej v čase uzavretia zmluvy o predaji, predávajúci navrhuje kopírovanie obsahu OWS a uložte ho na svojom PC kupujúcim.
Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s platnými spracovaním zákona dát v dátovom individualizácii je nevyhnutné na vykonávanie dohody a prijať potrebné opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Pri zadávaní objednávky má kupujúci možnosť súhlasiť s umiestňovaním osobných údajov do databázy online predajcu predávajúceho a jeho spracovaním na účely priameho marketingu.
V každom prípade má Kupujúci právo nahliadnuť do svojich údajov, opraviť ich a požiadať o ich odstránenie.
Kupujúci je povinný sa zoznámiť s https://sklep.enbiogroup.pl/content/7-regulamin

§ 4 Náklady a dátum odoslania
Produkt je odoslaný na adresu uvedenú vo formulári objednávky.
Predávajúci okamžite informuje kupujúceho o nesprávne vyplnenom objednávkovom formulári, ktorý zabraňuje prevozu alebo ho môže odložiť, podľa § 2 ods. 8 (c) GCS.
Vzhľadom na špecifickosť produktov sa dodávajú len za pomoci špecializovaných dopravných spoločností.
Zásielka sa doručuje v súlade s dátumom určeným pri schvaľovaní objednávky po určení dodacej adresy. Toto je približný čas dodania. Kvôli platbe kreditnou kartou alebo kreditnou kartou až do dátumu doručenia uvedeného na webových stránkach by sa mal pridať čas na odoslanie finančných prostriedkov na bankový účet Internetového obchodu (zvyčajne do 2 pracovných dní).
Kupujúci je účtovaný za odoslanie (expedíciu) uvedené v cenníku prepravy, ktorý je k dispozícii na adrese https://sklep.enbiogroup.pl. Výška poplatkov závisí od typu prepravy. Konečná výška prepravných nákladov bude výsledkom výpočtu objednávky, ktorý sa uskutoční pred jeho predložením. – Tento výpočet zohľadňuje hmotnosť a rozmery produktu a miesto dodania.

§ 5 Platby

Pre každú dokončenú objednávku, v dôsledku čoho bol výrobok predaný, sa vydáva individuálny doklad o kúpe, t. J. Faktúra.
Predávajúci umožňuje pre tento objednaný produkt tieto spôsoby platby:
a / platba bankovým prevodom,
b / platba kreditnou kartou
c / on-line platby prostredníctvom systému PayU
V dôsledku platby kreditnou kartou alebo kreditnou kartou je bankový účet Kupujúceho, ktorý kartu vystavil, účtovaný s platbou v čase pripísania finančných prostriedkov.
Kupujúci súhlasí s vystavením a odoslaním elektronického zobrazenia fakturačných dokladov na e-mailovú adresu, ktorú uvedú, najmä ako: faktúry s prílohami s DPH, faktúry s opravou príloh a formulárov. Tento súhlas tiež oprávňuje Predávajúceho, aby vydával a odosielal elektronické faktúry. Na výslovnú žiadosť Kupujúceho a bez akýchkoľvek ďalších poplatkov Predávajúci vydá a posiela príslušné obchodné dokumenty v papierovej podobe.
§ 6 Dodanie a príjem produktu
Dodávky sa robia na území dodávateľských štátov (iba v európskej časti týchto krajín, t. J. Mimo zámorských území atď.).
Pred vyzdvihnutím zásielky z prepravnej spoločnosti je Kupujúci povinný skontrolovať, či nebol počas prepravy poškodený. Najmä dávajte pozor na stav pások alebo tesnení pripevnených k zásielke. Ak je obal poškodený alebo sú porušené tesnenia (pásky), neprijmite balík. Kupujúci by mal pripraviť správu o poškodení alebo iné potvrdenie o stave dodávky za prítomnosti dodaného produktu a čo najskôr kontaktujte predávajúceho, aby sa objasnila záležitosť. Neschopnosť identifikovať akékoľvek nezrovnalosti v kvantitatívnom alebo kvalitatívnom stave balíka pri prijatí môže v zásade mať negatívny vplyv na výsledok nárokov kupujúceho
Predávajúci je povinný dodať Výrobok Kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa Zmluvy o predaji.

§ 7 Odstúpenie od zmluvy

Podnikateľ, ktorý uzavrel prostredníctvom kúpnej zmluvy Online Store má právo odstúpiť od zmluvy, s výhradou odseku 3 tohto odseku, a to do 14 dní od jej uzavretia vracať nepoužitý, nepoškodený tovar na svoje náklady predávajúcemu alebo v prípade porušenia zo strany povinnosti predajcu podstatné je zmluvnou, s výhradou obmedzenia uvedeného v odseku 2 tohto odseku
Podľa § 6 ods. 2, závažné porušenie záväzkov prijatých Predávajúcim sú: nedostatok dodanie výrobku v období po uplynutí ďalších 7-dennej lehoty pre dodanie, dodanie chybného výrobku alebo neúplné takým spôsobom, ktorý zabraňuje používanie Produktu v súlade s určeným účelom.
Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uvedenej v odseku 1 tohto odseku sa nevzťahuje na:
a / Produkty, ktoré sa nedajú zakúpiť pridaním do košíka v online obchode.
b / produkty uvedené podporou alebo cenu, ktorá v podpore, vo vzťahu ku ktorým právo na odstúpenie sa vypne predávajúcim v popise podmienok propagácie.
c / Výrobky používané v žiadnom prípade, poškodené alebo znečistené tovaru alebo ktorých obal je poškodený alebo znečistený
Podnikateľ vykonáva právo na odstúpenie od zmluvy tým, že predloží do 14 dní odo dňa nadobudnutia tovaru alebo jeho časť do vlastníctva, vyhlásenie v písomnej forme. Tento konečný termín je konečný termín. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia Predávajúcim významných zmluvných povinností, ako je definovaný v odseku 2 tohto odseku sa lehota 14 dní odo dňa nasledujúceho po uplynutí predĺženej dodacej lehoty uvedenej v odseku 2 alebo prepísať deň škody s potvrdením stav pozemku podľa § 6 ods. 2.
Splnenie termínu uvedeného v odseku 4 stačí poslať vyhlásenie pred jeho uplynutím. Predávajúci poskytuje príležitosť urobiť vyhlásenie o odstúpení od zmluvy zo strany e-mailovej info@enbiogroup.eu, alebo písomne na adresu Enbio Technology Sp. z o.o. ul. Školská 24, 81 až 198 Suchy Dwor, prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy vzor v prílohe 1 k týmto OWS
Sa vrátil v dôsledku odstúpenia od zmluvy by mal byť liek vrátený úplne kompletný, a produkt a doplnky by mali byť nepoškodené a nenesie stopy použitia, ktoré poskytujú pre použitie iného, než len na účely kontroly produktu. Kupujúci je zodpovedný za prípadné zníženie hodnoty výrobku v dôsledku jeho použitia spôsobom, ktorý ide nad rámec toho, čo je nevyhnutné stanoviť povahu, vlastnosti a funkčnosť výrobku.
V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí byť vrátená produkt zaslaný na náklady adresu predávajúceho: Enbio Technology Sp. z o.o. ul. Rumska 18, 81 až 198 Nie je adresa siedizby Dębogórze.
Pre vrátenie zásielky musí byť sprevádzané písomným vyhlásením o odstúpení od zmluvy (v súlade s formulárom v prílohe 1 k EIA) a číslo účtu, na ktorý má predávajúci zaplatiť čiastku zaplatenú za produkt a náklady na jeho dodanie kupujúcemu s tou podmienkou, že v prípade, že kupujúci zvolil spôsob dodania produktu iný ako najlacnejší pravidelnú dodávkou ponúkaných predávajúcim, predávajúci kupujúcemu nezaplatí, ktoré im vzniknú dodatočné náklady v tomto ohľade.
K produktom vráteným v rámci sťažnosti sa namiesto vyššie uvedeného postupu uplatňuje § 8.

§ 8 Reklamačný postup
Predávajúci je povinný dodať / dať podnikateľom nové produkty, bezchybné, s výnimkou predražené chybného výrobku, u ktorého podania objednávky kupujúcim sa rovná súhlas k prevzatiu produktu s deficitom, z tohto dôvodu, podliehajú znehodnoteniu.
V prípade nesúladu s dohodou podnikateľa výrobku oznámili predávajúcemu reklamáciu e-mailom na adrese: info@enbiogroup.eu alebo písomne na adresu predávajúceho: Enbio Technology Sp. z o.o.
ul. Szkolna 24, 81-198 Suchy Dwór. Sťažnosti týkajúce sa chýbajúcich výrobkov alebo poškodenia by mali byť oznámené ihneď po obdržaní., Najneskôr do 3 dní.
Inzerované produkty, ktoré majú byť doručené predávajúcemu spolu s vyplneným “protokol pre podávanie sťažností / návratu” pripojeného ako dodatok 2 k týmto OWS. “Protokol reklamácie / return” Predávajúci poskytuje na internetových stránkach http://enbiogroup.pl/kontakt/formularz-reklamacyjny/ a http://enbiogroup.pl/en/contact-2/complaint-form/ zásielky musia byť vyznačené informácie “Sťažnosť / vrátenia tovaru” a poslal alebo osobne na adresu predávajúceho: Enbio Technology Sp. z o.o. ul. Szkolna 24, 81-198 Suchy Dwór.
Predávajúci sa bude zaoberať podnikatelia dostal od sťažnosti a informovať ho o tom, ako sťažnosť písomne alebo e-mailom.
Náklady na dopravu inzerovanej / Product vrátil nesie kupujúci predávajúcemu. V prípade, že reklamácia, predávajúci vráti kupujúcemu dopravou, ale nie väčšie ako náklady na normálnom pôrode.
V prípade, že reklamácia je predávajúci povinný bezodkladne vymeniť chybný výrobok za nové zariadenie a odošle kupujúcemu.

§ 9 Ochrana osobných údajov a ochrana osobných údajov
Správca databázových informácií poskytnutých kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu zákaziek v súvislosti s vykonávaním predávajúceho.
Podnikatelia údaje sú využívané na vykonávanie verejného obstarávania, a preto môžu byť oznámené osobám zodpovedným za dodanie zakúpených výrobkov kupujúcemu. Kupujúci majú právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu. Údaje sa prenášajú dobrovoľne.

§ 10 Záverečné ustanovenia
V záležitostiach, ktoré nie sú pokryté týmito podmienkami predaja, ustanovenia zákona z 23. apríla 1964 – občiansky zákonník (Zbierka zákonov 1964 No. 16 položka 93, v znení neskorších predpisov ..). A Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z 11. apríla 1980 (vestník zákona č. 45, bod 286 z roku 1997) a všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, posúdi príslušný súd pre sídlo predávajúceho.
Predávajúci má právo vykonať zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok a pravidiel ochrany osobných údajov, avšak Kupujúci bude viazaný týmito ustanoveniami platnými v čase zadania objednávky.
Neprijatie okamžitú akciu zo strany predávajúceho v prípade porušenia práva podľa ustanovení Kupujúci týchto Všeobecných obchodných podmienok nepredstavuje vzdanie sa predávajúci uplatniť svoje práva.
Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia.
Dátum uverejnenia všeobecných obchodných podmienok 20/05/2017.

Tieto všeobecné obchodné podmienky predstavujú dielo v zmysle čl. 1 bod 1 zákona o autorskom práve a súvisiacich právach. Ich nezákonné kopírovanie úplne alebo čiastočne odhaľuje páchateľa právnej zodpovednosti ustanovenej v záväzných ustanoveniach zákona.

Príloha č. 1
Formulár na odstúpenie od zmluvy PL
Príloha č. 2
Tu nájdete odkaz na dokument