Enbio Technology Sp. z o.o.
ul. Szkolna 24, 81-198 Suchy Dwór
NIP 958 098 20 35
REGON 191317763

Všeobecné informácie:
e-mail: info@enbiogroup.eu

Korešpondenčná adresa:
Enbio Technology Sp. z o.o.
ul. Rumska 18, 81-198 Dębogórze
Poland

OBCHODNÉ ODDELENIE

Customer service
Tel + 48 (58) 731 96 31

 

ZÁRUKA a SERVIS

Na MICROJET autoklávy sa štandardne vzťahuje 24 mesačná záruka.

Ponúkame:

  • 24 hod servis
  • Doba opravy do 48 hod

Prístroje si prevezmeme u našich klientov a následne zašleme prostredníctvom našej kurierskej služby do špecializovaného servisného oddelenia. V prípade stažností a reklamácií, prosím vyplňte reklamačný formulár.

Reklamačný formulár

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím kontaktujte naše servisné oddelenie na tel. č.: + 48 (58) 731 96 31
e-mail: serwis@enbiogroup.eu